Harmonogram | Gmina Pawłów

> Harmonogram > Tarczek Dolny

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Tarczek Dolny

Drukuj
# 2024 Segregowane Zmieszane BIO Popiół Gabaryty
Meble
Elektryczne
i elektroniczne
Opony
Worki żółte Worki niebieskie Worki zielone Kosz Worki brązowe Worki szare - - -
1 styczeń 22 22 - 16 25 18 - - -
2 luty 19 19 09 20 22 15 - - -
3 marzec 18 18 - 19 29 22 - - -
4 kwiecień 22 22 - 16 30 26 - - -
5 maj 20 20 16 21 29 29 16 11 25
6 czerwiec 19 19 - 18 27 27 - - -
7 lipiec 15 15 - 16 29 29 - - -
8 sierpień 19 19 09 21 30 30 - - -
9 wrzesień 16 16 - 17 27 27 - - -
10 październik 21 21 - 15 28 28 16 30 29
11 listopad 18 18 14 19 29 29 - - -
12 grudzień 19 19 - 17 27 27 - - -

UWAGA ZMIANA!!! Od 1 stycznia 2023 roku odpady biodegradowalne oraz wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pawłowie (PSZOK).

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7:00 rano.
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr tel.: 41 35 35 027 lub 517 297 115
BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków.

© 2020-2024 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

126605