Harmonogram | Gmina Pawłów

> Harmonogram > Tarczek Dolny

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Tarczek Dolny

Drukuj
# 2023 Segregowane Zmieszane BIO Popiół Gabaryty
Meble
Odpady
elektryczne
i elektroniczne
Opony
Worki żółte Worki niebieskie Worki zielone Kosz Worki brązowe Worki szare - -
1 styczeń 23 23 - 17 19 - -
2 luty 20 20 10 21 16 - -
3 marzec 20 20 - 21 16 - 29
4 kwiecień 17 17 - 18 07 28 - -
5 maj 22 22 12 23 24 26 15 -
6 czerwiec 19 19 - 20 21 30 - -
7 lipiec 17 17 - 18 19 28 - -
8 sierpień 21 21 11 16 29 25 - -
9 wrzesień 18 18 - 19 26 29 - 01
10 październik 16 16 - 17 30 27 06 -
11 listopad 20 20 10 21 30 23 - -
12 grudzień 18 18 - 19 22 21 - -

UWAGA ZMIANA!!! Od 1 stycznia 2023 roku odpady biodegradowalne oraz wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pawłowie (PSZOK).

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7:00 rano.
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr tel.: 41 35 35 027 lub 517 297 115
BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków.

© 2020-2023 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

96942