Harmonogram | Gmina Pawłów

> Harmonogram > Chybice

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Chybice

Drukuj
# 2023 Segregowane Zmieszane BIO Popiół Gabaryty
Meble
Odpady
elektryczne
i elektroniczne
Opony
Worki żółte Worki niebieskie Worki zielone Kosz Worki brązowe Worki szare - -
1 styczeń 18 18 - 17 26 - -
2 luty 15 15 15 21 23 - -
3 marzec 15 15 - 21 23 - 29
4 kwiecień 19 19 - 18 06 21 - -
5 maj 17 17 17 23 24 19 16 -
6 czerwiec 21 21 - 20 21 23 - -
7 lipiec 19 19 - 18 19 21 - -
8 sierpień 14 14 14 16 29 18 - -
9 wrzesień 20 20 - 19 26 22 - 01
10 październik 18 18 - 17 30 20 05 -
11 listopad 22 22 22 21 30 30 - -
12 grudzień 20 20 - 19 22 29 - -

UWAGA ZMIANA!!! Od 1 stycznia 2023 roku odpady biodegradowalne oraz wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pawłowie (PSZOK).

W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru prosimy o wystawienie pojemników/worków przed posesję do godziny 7:00 rano.
Kontakt w sprawie reklamacji pod nr tel.: 41 35 35 027 lub 517 297 115
BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Klasztorna 27a, 26-035 Raków.

© 2020-2023 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

96932