Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Opłaty

Miesięczne opłaty za odbiór odpadów komunalnych
obowiązujące do 31 stycznia 2020 r.

Gospodarstwo Opłata odpady segregowane Opłata odpady niesegregowane
1 osobowe 10.00 zł 20.00 zł
2 osobowe 17.00 zł 34.00 zł
3-4 osobowe 27.00 zł 54.00 zł
5 osobowe i powyżej 37.00 zł 74.00 zł

Miesięczne opłaty za odbiór odpadów komunalnych
obowiązujące od 1 lutego 2020 r.

Gospodarstwo Opłata odpady segregowane Opłata odpady segregowane
(właściciele kompostujący bioodpady)
Opłata odpady niesegregowane
1 osobowe 15.00 zł 14.00 zł 45.00 zł
2 osobowe 26.00 zł 25.00 zł 78.00 zł
3-4 osobowe 41.00 zł 40.00 zł 123.00 zł
5 osobowe i powyżej 53.00 zł 52.00 zł 159.00 zł

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIV/144/19 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za odbiór odpadów należy dokonywać bez uprzedniego wezwania w następujących terminach: do 15 marca za miesiące: styczeń, luty i marzec, do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec, do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień oraz do 15 grudnia za miesiące: październik, listopad i grudzień.

Powyższe opłaty można wnosić: gotówką, w kasie Urzędu, u sołtysów, na poczcie, w banku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy (nr konta: 27 8518 0006 2002 0000 0462 0060) ze wskazaniem w tytule przelewu adresu nieruchomości.

© 2020 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

18058