Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Opłaty

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych
obowiązujące od 1 lipca 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Typ Opłata miesięczna od osoby
zbieranie i odawanie odpadów w sposób selektywny 14.50 zł
niewypełnianie obowiązku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny 43.50 zł

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych
obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

Typ Opłata miesięczna od osoby
zbieranie i odawanie odpadów w sposób selektywny 16.00 zł
niewypełnianie obowiązku zbierania i oddawania odpadów w sposób selektywny 48.00 zł

Ulgi
obowiązujące od 1 lipca 2021 r.

Typ Wysokość ulgi
kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym 0.50 zł od osoby miesięcznie
posiadanie Karty Dużej Rodziny 0.50 zł od osoby uprawnionej miesięcznie

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVI/252/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/357/22 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Pawłowie Nr XXVI/252/21 z dnia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z późn. zm.

Opłaty za odbiór odpadów należy dokonywać bez uprzedniego wezwania w następujących terminach: do 15 marca za miesiące: styczeń, luty i marzec, do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec, do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień oraz do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień.

Powyższe opłaty można wnosić: gotówką, w kasie Urzędu, u sołtysów, na poczcie, w banku lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy (nr konta: 27 8518 0006 2002 0000 0462 0060) ze wskazaniem w tytule przelewu adresu nieruchomości.

© 2020-2024 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

126600