Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowany na placu obok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie. Jest on czynny w każdy wtorek od godz. 10:00 do 17:00

Odpady należy posegregować i dostarczyć do PSZOK własnym transportem. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zostanie poproszona o podanie adresu zamieszkania i okazanie dowodu osobistego. Odpady będą przyjmowane tylko od mieszkańców Gminy Pawłów. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dostarczany do punktu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny. Odpady niekompletne np. lodówki bez agregatu nie będą przyjmowane. Należy je wystawić przed posesję w dniu zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Rodzaje odpadów przyjmowane w PSZOK:
- kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji.
- tekstylia i odzież
- odpady niebezpieczne

Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK w Pawłowie

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kompletny:
- duże AGD np. lodówki, chłodziarki, pralki, zmywarki, suszarki, itp.
- małe AGD/RTV (odkurzacze, czajniki, tostery, radia, DVD, wideo, itp.)
- mix IT np. drukarki, fax, skaner, komputer, laptop, UPS, itp.
- monitory CRT, LCD

Odpady budowlane i rozbiórkowe:
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- gruz ceglany
- cegły, pustaki, płyta karton gips
- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
- usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
- materiały izolacyjne np. styropian budowlany nie pochodzący z działalności gospodarczej

Odpady niebezpieczne:
- rozpuszczalniki
- środki ochrony roślin
- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
- baterie i akumulatory

Dostarczane odpady na PSZOK powinny być w odpowiedni sposób posegregowane na:
– materiały izolacyjne np. styropian, wata szklana, wełna mineralna
- tzw. "czysty gruz”, czyli cegły, pustaki, odpady betonu
- oraz pozostałe wymienione powyżej.

W PSZOK nie będą przyjmowane:
- lodówki bez agregatu i amoniakalne
- pralki, zmywarki, suszarki, itp. – niekompletne
- telewizory kineskopowe
- świetlówki, tonery, oprawy oświetleniowe
- panele fotowoltaiczne
- azbest
- odpady budowlane zawierające odpady niebezpieczne

© 2020-2024 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

120079