Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Start

# 2022 Miejscowości / Odbiór
Typ odpadów Odbiór dziś! 2022-05-25 Odbiór jutro! 2022-05-26
Worki żółte
Tworzywa sztuczne i metal
-
-
Worki niebieskie
Papier
-
-
Worki zielone
Szkło
Kosz
Pozostałe odpady, których nie można odzyskać w procesie recyklingu
-
-
Worki brązowe
Bioodpady
-
Worki szare
Popiół
-
Odpady wielkogabarytowe, meble
-
-
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony
-
-

© 2020-2022 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

59063