Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Start

# 2024 Miejscowości / Odbiór
Typ odpadów Odbiór dziś! 2024-07-23 Odbiór jutro! 2024-07-24
Worki żółte
Tworzywa sztuczne i metal
-
-
Worki niebieskie
Papier
-
-
Worki zielone
Szkło
-
-
Kosz
Pozostałe odpady, których nie można odzyskać w procesie recyklingu
-
Worki brązowe
Bioodpady
-
-
Worki szare
Popiół
-
-
Odpady wielkogabarytowe, meble
-
-
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
-
-
Opony
-
-

UWAGA ZMIANA!!! Od 1 stycznia 2023 roku odpady biodegradowalne oraz wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pawłowie (PSZOK).

© 2020-2024 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

131493