Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Start

# 2021 Miejscowości / Odbiór
Typ odpadów Odbiór dziś! 2021-10-23 Odbiór jutro! 2021-10-24
Worki żółte
Tworzywa sztuczne i metal
-
-
Worki niebieskie
Papier
-
-
Worki zielone
Szkło
-
-
Kosz
Pozostałe odpady, których nie można odzyskać w procesie recyklingu
-
-
Worki brązowe
Bioodpady
-
-
Worki szare
Popiół
-
-
Odpady wielkogabarytowe, meble
-
-
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony
-
-

© 2020 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

41923