Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Start

# 2023 Miejscowości / Odbiór
Typ odpadów Odbiór dziś! 2023-03-29 Odbiór jutro! 2023-03-30
Worki żółte
Tworzywa sztuczne i metal
-
-
Worki niebieskie
Papier
-
-
Worki zielone
Szkło
-
-
Kosz
Pozostałe odpady, których nie można odzyskać w procesie recyklingu
-
-
Worki szare
Popiół
-
-
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony
-

UWAGA ZMIANA!!! Od 1 stycznia 2023 roku odpady biodegradowalne oraz wielkogabarytowe będą odbierane wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pawłowie (PSZOK).

© 2020-2023 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

84894