Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Jak segregować?

Jak segregować odpady komunalne?

Typ odpadów Wrzucamy Nie wrzucamy!
Metale i tworzywa sztuczne
Worki żółte
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki z butelek
• puste opakowania plastikowe po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• czystą folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
• zabrudzonej folii budowlanej
• styropianu
Papier
Worki niebieskie
• opakowania z papieru, karton, tekturę
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań
Szkło
Worki zielone
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek
Pozostałe odpady
Kosz
• wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu • odpadów niebezpiecznych
Odpady biodegradowalne
Worki brązowe
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
Popiół
Worki szare
• popiół
Worki fioletowe • tekstylia
• odzież
Worki czerwone • odpady niebezpieczne

© 2020 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

17927