Gospodarka odpadami komunalnymi | Gmina Pawłów

> Jak segregować?

Jak segregować odpady komunalne?

Typ odpadów Wrzucamy Nie wrzucamy!
Metale i tworzywa sztuczne
Worki żółte
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki z butelek
• puste opakowania plastikowe po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• czystą folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
• zabrudzonej folii budowlanej
• styropianu
Papier
Worki niebieskie
• opakowania z papieru, karton, tekturę
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań
Szkło
Worki zielone
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek
Pozostałe odpady
Kosz
• wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu • odpadów niebezpiecznych
Odpady biodegradowalne
Worki brązowe
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
Popiół
Worki szare
• popiół

Uwaga! Od 1 lutego 2021 r. tekstylia i odzież oraz odpady niebezpieczne należy oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Kompostowanie

Jednym ze sposobów obniżenia kosztów systemu śmieciowego jest kompostowanie przez mieszkańców bioodpadów. Są to odpady organiczne np. z kuchni czy z pielęgnacji ogrodów takie jak skoszona trawa czy liście. Zmniejszenie ilości wystawianych w brązowych workach bioodpadów spowoduje, że gmina mniej zapłaci firmie za odbiór co przełoży się na miesięczne stawki płacone przez mieszkańców.

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
1. w gotowych kompostownikach ogrodowych
2. w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu
3. w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo
4. kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.

Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie część uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach i warzywach, resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek.

Kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, owce cytrusowe, zepsuta żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, papier, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zwierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami.

© 2020-2024 Urząd Gminy w Pawłowie. Autor: Piotr Maj

126614